Lezingen & Workshops

U kunt bij Pen Stewart terecht voor gesubsidieerde lezingen en workshops in scholen, bibliotheken etc..


Auteurslezingen.be en cultuurkuur.be zijn platformen waar auteurs hun creatief en cultuureducatief aanbod publiceren met gesubsidieerde activiteiten voor de juiste doelgroepen.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren steunt de Nederlandstalige literatuur in België en in het buitenland. Literaire kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren zijn centrale doelstellingen van het VFL.


There are no Calendar entries published yet.